แข็งแรง โตไว กำไรงาม  มั่นใจได้กับสายพันธุ์คุณภาพ" วนิดาฟาร์ม "
รัรองผลเปอร์เซนต์เพศผู้ล้วน

   วนิดาฟาร์ม  เป็นฟาร์มเพาะลูกปลาแปลงเพศ (เพศผู้ล้วน) ที่มุ่งมั่นผลิตลูกพันธุ์ปลานิล-ทับทิมแปลงเพศ คุณภาพดี ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคอีสาณตอนล่าง เหมาะกับสภาพการเลี้ยงในกระซังหรือบ่อดินเชิงการค้าในแบบพัฒนา ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เป็นการผลิตลูกปลาแบบชีวภาพ ไม่มีการใช้ยาปฎิชีวนะทุกขั้นตอนการผลิต ใช้เทคนิคกระตุ้นภูมิคุ้มกันลูกปลาด้วยธรรมชาติ จึงทำให้ได้ลูกปลาที่เลี้ยงง่าย โตไว แข็งแรง กินอาหารเก่ง ได้น้ำหนัก

ติดตามข่าวสารได้ทุกวัน

Picture
http://twitter.com/bignil
      เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ราคาประจำวันได้ง่ายและรวดเร็ว   อัพเดทให้ทันสถานะการณ์รายวัน


ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำ ขั้นปลอดภัย (Food Safety) โดยกรมประมง

เลขที่  IFAMN-37-SLF0-03-51-00020
ใบรับรองการปฎิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) โดยกรมประมง
เลขที่  37101-37-GAPF0-03-50-00004

ลูกปลานิลแปลงเพศ

ลูกปลานิลแปลงเพศ (เล็ก-Fry)
ขนาดเล็ก 2-3 ซม. ราคา 0.35-0.40 บาท
 
ลูกปลานิลแปลงเพศ (ใหญ่ลงกระซัง-Fingering)
ขนาด 2-3 นิ้ว ราคา 1.00-2.00 บาท
 


Click to set custom HTML

ลูกปลาทับทิมแปลงเพศ

ลูกปลาทับทิมแปลงเพศ (เล็ก-Fry)
ขนาด 2-3 ซม. ราคา 0.45-0.50 บาท

ลูกปลาทับทิมแปลงเพศ (ใหญ่ลงกระซัง-fingering)
ขนาด 2-3 นิ้ว ราคา 1.25-2.25 บาท* ราคาจำหน่ายจริงขึ้นกับน้ำหนักลูกปลา ณ วันขายหน้าฟาร์ม ประกาศ 4/52วนิดาฟาร์ม
(Wanida Farm)

6/2 หมู่ 10 กม.3 ถ.อรุณประเสริฐ บ้านดอนแดง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 081-5799083, 081-0736661 โทรสาร.045-451810


อนุญาตให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ได้ และยินดีให้คำแนะนำ
การเลี้ยงลูกปลานิล-ทับทิมแปลงเพศ